Mezinárodní varhanní soutěž o Bachovu cenu, Wiesbaden 2005

Získané ocenění: 2. cena v interpretační soutěži