Životopis

MgA. Linda Sítková, Ph.D. je česká varhanice, patřící ke špičce současných českých varhanních interpretů. Věnuje se koncertní činnosti v Čechách i v zahraničí, výuce a hudebním doprovodům liturgie. Je varhanicí ve farnostech u sv. Jana na Skalce na Novém Městě Pražském a u Nejsvětějšího Salvátora v Praze 1.

narozena ve Valašském Meziříčí

vzdělání:

 • 6ti leté Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm (1993 - 1999) + ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm, klavír, varhany - Eva Průšová, Libuše Pavelčáková
 • Pražská konzervatoř (1999 - 2003), obor varhany ve třídě prof. Jana Hory
 • AMU Praha (2003 - 2008), obor varhany ve třídě prof. Jana Hory, improvizace doc. Jaroslav Tůma, klavír prof. Alena Vlasáková, magisterská práce: Varhany v díle Jana Bernátka
 • Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (2004), stáž Erasmus
 • Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (2005 - 2009), KA-Künstlerische Ausbildung ve třídě prof. Jona Laukvika
 • AMU Praha (2009 - 2013) doktorské studium, obor Interpretace a teorie interpretace, prof. J. Hora, disertační práce Varhany v instrumentálních komorních obsazeních v české tvorbě po roce 1945
 • Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (2010 - 2012), Solistenklasse, prof. J. Laukvik

soutěže:

 • Opava 2000 - 1. cena a cena Českého hudebního fondu za nejlepší provedení soudobé skladby
 • Voříškův Vamberk 2001 - 3. cena
 • Mezinárodní varhanní soutěž Brno 2002 - 3. cena
 • Mezinárodní varhanní soutěž J. P. Sweelincka v Gdaňsku 2003 - 3. cena
 • Internationale Orgelwettbewerb Mülheim 2004 - 1. cena
 • Bachwettbewerb Wiesbaden 2005 - 2. cena
 • Mezinárodní soutěž Pražské Jaro 2006 - čestné uznání z finále soutěže
 • St. Albans International Competition 2007 - Cena Jeana Langlaise
 • Grand Prix de Chartres 2008 - účast v semifinále soutěže
 • St. Albans International Competition 2009 - titul laureáta za 2. cenu v interpretaci (jako jediný český účastník v historii soutěže od roku 1963)

aktivní účast na mistrovských kursech u předních varhaníků:

Ewald Koimann, Ludger Lohmann, Martin Sander, Harald Vogel, Almut Rössler, Thiery Mechler a další

pedagogická činnost:

 • ZUŠ Adolfa Voborského (2009 - 2010)
 • ZUŠ I.Hurníka (2012 - 2013)
 • soukromá pedagogická činnost v oborech hra na varhany a klavír v českém, německém a anglickém jazyce

jazyky: 

němčina, angličtina, francouzština, základy španělštiny

koncertní činnost:

 • sólová  u nás i v zahraničí (Mezinárodní festivaly Chartres (Francie), Birmingham (Anglie), Edinburgh (Skotsko), Naumburg, Stuttgart, Nürnberg, Bonn, Karlsruhe (Německo), Wien (Rakousko)  a další)
 • komorní ve spolupráci s předními komorními i symfonickými tělesy (Janáčkova filharmonie v Ostravě, Jihočeská komorní filharmonie, Plzeňská filharmonie, Pražský filharmonický sbor, Bach-Collegium Praha a dalšími) a s předními českými instrumentalisty (Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Roman Janál - baryton, Jan Verner - trubka, Marie Fuxová - housle, Magdalena Mašláňová - housle, Jan Adamus - hoboj a další)

liturgická varhanní praxe:

varhanice ve farnostech u sv. Jana na Skalce na Novém Městě Pražském (německá farnost v Praze) a u Nejsvětějšího Salvátora v Praze 1, v letech 2012 - 2018 u sv. Prokopa v Praze na Žižkově, v letech 2000 - 2008 u sv. Ignáce v Praze na Karlově náměstí


Soubory ke stažení