Linda Sítková

varhanice

MgA. Linda Sítková, Ph.D. je česká varhanice, patřící ke špičce současných českých varhanních interpretů. Věnuje se koncertní činnosti v Čechách i v zahraničí, výuce a hudebním doprovodům liturgie. Je varhanicí ve farnostech u sv. Jana na Skalce na Novém Městě Pražském a u Nejsvětějšího Salvátora v Praze 1.

         

Koncerty a aktuality

2. Koncert: Svatojánský varhanní cyklus - Bach-Collegium Praha

účinkují: Jana Koucká - soprán, Marta Fadljevičová - alt, Ondřej Holub - tenor, Jaromír Nosek - bas, Linda Sítková - varhany,

Bach-Collegium Praha - komorní sbor a orchestr, Jiří Mátl - dirigent

Svatojánský varhanní cyklus - 2. koncert,

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Vyšehradská, Praha 2,