Mezinárodní varhanní soutěž Mülheim 2004

Získané ocenění: 1. cena v interpretační soutěži