Mezinárodní varhanní soutěž J. P. Sweelincka, Gdaňsk 2003

Získané ocenění: 3. místo v interpretační soutěži