Varhanní a flétnový koncert se zpěvem

Termín konání:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie „Havířský kostelík", Na Zámostí 57, 290 01 Poděbrady
Odpolední varhanní a  flétnový koncert se zpěvem ku příležitosti oslav 800. let první písemné zmínky založení  Poděbrad

účinkují: Miroslav Matějka – flétna, Linda Sítková – varhany
Spoluúčinkuje: Jana Ryklová – soprán

Program:

František Benda (1709–1786):
Sonáta e moll pro flétnu a varhany
Largo, ma un poco andante
Arioso, un poco allegro
Presto

Georg Fridrich Händel (1685–1759):
„Meine Seele hört im Sehen“ | arie pro soprán, flétnu a varhany z oratoria Mesiáš, HWV 56
 

Johann Sebastian Bach (1685–1750):
"Ich folge dir gleichfalls“ | árie pro soprán, flétnu a varhany z Jannových pašií,  BWV 245

Antonio Vivaldi (1678–1741):
Domine Deus | pro soprán, flétnu a varhany z Gloria, RV 589

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791):
Ave verum corpus | pro soprán a varhany (Moteto D dur), KV 1618

Robert Schumman (1810–1856):
Snění pro flétnu a varhany | část č.7 z cyklu Dětské scény pro klavír, op.15

Zdeněk Fibich (1850–1900):
Poem pro flétnu a  varhany | z klavírního cyklu Nálady, dojmy a upomínky, op. 41 č.4

Felix Mendellsohn Bartholdy (1809–1847):
Allegro D dur | pro varhany (1844)

Arthur Honegger (1892–1955):
Danse de le Chévre | pro flétnu sólo (1921)

Johann Sebastian Bach (1685–1750):
Sonáta C dur pro flétnu a varhany | BWV 1033
Andante. Presto
Adagio
Menuet I,II
Allegro