LAUDAMUS TE: Koncert sv. Mikuláš, Praha 1

Termín konání:

Kostel sv. Mikuláše na Malé straně, Malostranské náměstí, Praha 1 | účinkují: Michaela Šrůmová - soprán, Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Linda Sítková - varhany

Program:

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788):
Sonáta g moll
1. věta - Allegro

Antonio Vivaldi (1678–1741):
Laudamus Teduet z Gloria in D, RV 589
Domine Deusárie z Gloria in D, RV 589
Qui sedes ad dexteram patrisárie z Gloria in D, RV 589

Johann Pachelbel (1653–1706):
Ciaconna in d

Georg Friedrich Händel (1685–1759):
O thou that tellest good tidings to Zionárie z oratoria Messiah, HWV 56
Rejoice greatly, O daughter of Zionárie z oratoria Messiah, HWV 56

Johann Kaspar Kerll (1627–1693):
Passacaglia in d

Georg Friedrich Händel (1685–1759):
Our limpid streamsduet z oratoria Joshua, HWV 64
Who calls my parting soulduet z oratoria Esther, HWV 50
Let’s imitate her notes aboveduet z oratoria Alexander’s Feast, HWV 75

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791):
Andante F dur

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791):
Laudate Dominum

Antonín Dvořák (1841–1904):
Ave Maria, Tu trinitatis

Camille Saint-Saëns (1835–1921):
Ave Maria

César Franck (1822–1890):
Panis Angelicus