Koncert „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“

Termín konání:

Kostel Panny Marie Pod řetězem, Lázeňská 4, Praha 1 – Malá Strana | účinkují: Jiří Bachtík - trubka, Linda Sítková - varhany

V rámci cyklu „Varhanní nešpory Maltézských rytířů“ pořádá Suverénní Rytířský a Špitální řád sv. Jana z Jeruzaléma, Rhodu a Malty, Společnost pro duchovní hudbu za finanční podpory MČ Praha 1

PROGRAM:

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750):
Preludium a fuga G dur | BWV 541
Air
Sonata C Dur
    Allegro, Largo, Allegro
Jesu bleibet meine Freude | BWV 147

Bohuslav Martinů (1890 – 1959):
Vigilie

Petr Eben (1929 – 2007):
Okna 
    Modré, Zelené, Červené, Zlaté