Koncert varhanní festival Prešov (SK)

Termín konání:

Konkatedrála sv. Mikuláše, Hlavná 2941/141, 080 01 Prešov, Slovensko | účinkuje: Linda Sítková - varhany

Program:

Johann Sebastian Bach (1685–1750):
Preludium a fuga e moll | BWV 548

Johann Sebastian Bach (1685–1750):
Sei gegrüsset Jesu gütig | partita BWV 768

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847):
Sonáta VI (Vater Unser) | op.65/6
Choral, Andante sostenuto, Allegro molto, Sostenuto e legato, Andante

Johann Sebastian Bach (1685–1750):
Toccata, adagio a fuga C dur | BWV 564