Koncert Valašské Meziříčí

Termín konání:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Valašské Meziříčí | účinkuje: Roman Janál - baryton, Linda Sítková - varhany

Program:

Johann Sebastian Bach (1685–1750):
Preludium a fuga in c mollBWV 546

Johannes Brahms (1833–1897)
Vier ernste Gesänge / Čtyři vážné zpěvy | op.121
1. Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh / Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný
2. Ich wandte mich, und sahe an Prediger / Znovu jsem pohleděl na všechen útisk
3. O Tod, wie bitter bist du / Ó smrti, jak hořké je pomyšlení na tebe
4. Wenn ich mit Menschen - und mit Engelszungen / Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými

Bedřich Antonín Wiedermann (1883–1951):
Toccata und Fuge f moll

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847):
„Gott sei mir gnädig“ | árie z oratoria Paulus
„Vertilgte sie, Herr Zebaoth“árie z oratoria Paulus

Marco Enrico Bossi (1861–1925)
Toccata di Concerto

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
„Behold, I tell you a mystery“
„The trumpet shall sound“recitativ a árie z oratoria Mesiáš, HWV 56