Koncert sv. Mikuláš, Praha 1

Termín konání:

Kostel sv. Mikuláše na Malé straně, Malostranské náměstí, Praha 1 | účinkují: Linda Sítková - varhany, Michaela Šrůmová - soprán, Lucie Hilscherová - mezzosoprán

Program:

v jednání