Koncert sv. Mikuláš, Praha 1 - "J. S. Bach u sv. Mikuláše"

Termín konání:

kostel sv. Mikuláše na Malé straně, Malostranské náměstí, Praha 1 | účinkují: Linda Sítková - varhany, Jana Koucká - soprán, Marie Fuxová - housle, Jaroslava Tajanovská - hoboj

Program: 

Antonio VIVALDI (1678 – 1741) - J. S. BACH (1685 – 1750)
Koncert a moll | BWV 593 (RV 522)
   I. Ohne Bezeichnung

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)
Laudamus te | z Mše h moll, BWV 232
Air | z Orchestrální suity č. 3 D dur, BWV 1068
Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten | árie z Janových pašijí, BWV 245
Ich esse mit Freuden mein weniges Brot | árie z Kantáty 164, BWV 84
Sinfonia | BWV 156
Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen | árie, BWV 36
Sei Lob und Preis mit Ehren | árie z Kantáty Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51

Antonio VIVALDI (1678 – 1741) - J. S. BACH (1685 – 1750)
Koncert d moll | BWV 596 (RV 565)
   III. Allegro

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)
Weichet nur, betrübte Schatten | árie z kantáty Weichet nur, betrübte Schatten, BWV 202
Wenn die Frühlingslüfte streichen | árie z kantáty Weichet nur, betrübte Schatten, BWV 202
Koncert d moll | pro housle, hoboj a orchestr, BWV 1060R
   Allegro - Adagio - Allegro