Koncert sv. Mikuláš Praha 1 - "Houslové chvalozpěvy"

Termín konání:

kostel sv. Mikuláše na Malé straně, Malostranské náměstí, Praha 1 | účinkují: Linda Sítková - varhany, Marie Fuxová - housle

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)
Valet will ich dir geben, chorálová předehra, BWV 736
Koncert pro housle a moll, BWV 1041
   Allegro - Andante - Allegro Assai
Preludium in g, BWV 535

Giuseppe TARTINI (1692 – 1770)
Sonáta g moll, op.1/10
   Affetuoso - Presto - Allegro

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)
Christ, unser Herr, zum Jordan kam, chorálová předehra, BWV 684

Arcangelo CORELLI (1653 – 1704)
Sonáta č. 12 d moll, op. 5

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)
Erbarm dich mein, o Herre Gott, chorálová předehra

Tomaso Antonio VITALI (1663 – 1745)
Ciaccona g moll pro housle a basso continuo