Koncert sv. Mikuláš, Praha 1 - "Ave Maria"

Termín konání:

kostel sv. Mikuláše na Malé straně, Malostranské náměstí, Praha 1 | účinkují: Linda Sítková - varhany, Marie Fuxová – housle, Jaroslava Tajanovská – hoboj

Program:

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)
Triová sonáta G dur | BWV 1038
   
Largo - Adagio - Presto
Nun komm’ der Heiden Heiland | chorálová předehra, BWV 659
Jesu bleibet meine Freude | chorál z Kantáty 33, BWV 147

A. MARCELLO (1673 – 1747) - J. S. BACH (1685 – 1750)
Koncert d moll | BWV 974
   Adagio

Heinrich Ignaz Friedrich BIBER (1644 – 1704)
Růžencová sonáta č. 5 „Dvanáctiletý Ježíš v chrámu“

Giulio CACCINI (1550 – 1618)
Ave Maria

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)
Nun komm der Heiden Heiland | chorálová předehra, BWV 661

Franz SCHUBERT (1797 – 1828)
Ave Maria

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)
Koncert d moll | pro housle, hoboj a orchestr, BWV 1060R
   Allegro - Adagio - Allegro