Koncert sv. Mikuláš Praha 1 - "Ave Maria"

Termín konání:

kostel sv. Mikuláše na Malé straně, Malostranské náměstí, Praha 1 | účinkují: Linda Sítková - varhany, Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Marie Fuxová - housle

Program:

Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott | fantasie, BWV 651
Kommt, ihr angefocht'nen Sünder | árie z Kantáty 199, BWV 30

Heinrich Ignaz Friedrich BIBER (1644 – 1704)
Růžencová sonáta č. 5 „Dvanáctiletý Ježíš v chrámu“

Giulio CACCINI (1550 – 1618)
Ave Maria

Giuseppe TARTINI (1692 – 1770)
Sonáta g moll | op.1/10
   Affetuoso - Presto - Allegro

Antonín DVOŘÁK (1841 – 1904)
Tři duchovní zpěvy | op. 19b
   Ave Maris stella
   Hymnus ad laudes in festo sanctissimae Trinitatis
   Ave Maria
Panno, matko Stvořitele | árie z oratoria Svatá Ludmila

Jules MASSENET (1842 – 1912)
Meditace

Antonín DVOŘÁK (1841 – 1904)
Biblické písně | op. 99 (výběr)

César FRANCK (1822 – 1890)
Panis Angelicus z Mše A dur