Koncert s Martinů Voices, Zlín

Termín konání:

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, Zlín | účinkují: Martinů Voices, Lukáš Vasilek - dirigent, Linda Sítková - varhany

Koncert v rámci 17. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Harmonia Moraviae

Program:

Giovanni Pierluigi da Palestrina:
Stabat Mater

Jan Novák:
Missa Philadelphiae

Leoš Janáček / Franz Liszt:
Mše B dur podle Messe pour orgue Franze Liszta

Bohuslav Martinů:
Čtyři písně o Marii