Koncert Nový Jičín

Termín konání:

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nový Jičín | účinkuje: Roman Janál - baryton, Linda Sítková - varhany

Program:

Antonín Dvořák (1841–1904)
Biblické písně | výběr

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)
Sonata g moll
Allegro moderato - Adagio - Allegro

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847):
„Gott sei mir gnädig“ | árie z oratoria Paulus
„Vertilgte sie, Herr Zebaoth“ | árie z oratoria Paulus

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847):
Sonáta VI | op.65/6
Choral, Andante sostenuto, Allegro molto, Sostenuto e legato, Andante

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
„Behold, I tell you a mystery“
„The trumpet shall sound“recitativ a árie z oratoria Mesiáš, HWV 56