Koncert Chvaly: Hoboj, varhany

Termín konání:

Kostel sv. Ludmily, Na Chvalské tvrzi 857/1a, Praha 9 - Horní Počernice | účinkují: Jaroslava Čiháková Tajanovská - hoboj, Linda Sítková - varhany

Program:

Domenico Cimarosa (1749–1801):
Koncert pro hoboj
Introduction - Allegro - Sicilliano - Allegro

Johann Sebastian Bach (1685–1750):
Preludium a fuga G dur | BWV 541

Georg Philipp Telemann (1681–1767):
Fantasie č. 2 pro sólový hoboj

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Adagio

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788):
Sonáta g moll
Allegro moderato - Adagio - Allegro

Antonín Dvořák (1841–1904):
Hospodin je můj pastýř

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847):
Allegro D dur

Alessandro Marcello (1673–1747):
Koncert d moll