Festivalový koncert - Sankt Johannes kyrka, Malmö (SWE)

Termín konání:

Sankt Johannes kyrka, Malmö | účinkuje: Linda Sítková - varhany