Festivalový koncert - Michalovský organ, Michalovce (SVK)

Termín konání:

13. ročník Mezinárodního varhanního festivalu - Michalovský organ - Michalovce | účinkuje: Linda Sítková - varhany