Chebské varhanní léto

Termín konání:

Chebské varhanní léto 26. ročník - Evangelický chrám pokoje, ul. 26. dubna, Cheb | účinkují: Jaroslava Čiháková Tajanovská - hoboj, Linda Sítková - varhany

Program:

Domenico Cimarosa (1749–1801):
Koncert c moll | pro hoboj a varhany
Introduction - Allegro - Sicilliano - Allegro

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788):
Sonáta g mollWq 70/6
Allegro moderato - Adagio - Allegro

Johann Sebastian Bach (1685–1750):
Klavírní koncert č. 5 f mollBWV 1056
2. věta Largo

Jan Bernátek (1950):
Čtyři zpěvy k Panně Marii (2023, autor pocházející z Valašska)

Johann Pachelbel (1653–1706)
Partita „Was Gott tut, das ist wohlgetan“

Alessandro Marcello (1673–1747):
Koncert d mollS.Z799
Andante e Spiccato - Adagio - Presto