"Andělská matinné" - varhanní recitál, Barrandov

Termín konání:

Kostel Krista Spasitele, Grussova 1274/6, 152 00 Praha 5 | účinkuje: Linda Sítková - varhany

v rámci cyklu Andělská matiné

Program:

v jednání