5. koncert: Svatojánský varhanní cyklus - Lucie Hilscherová, mezzosoprán

Termín konání:

účinkují: Lucie Hilscherová - mezzosoprán, Linda Sítková - varhany,

Svatojánský varhanní cyklus - 5. koncert,

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Vyšehradská, Praha 2,

Program:

Josef Bohuslav Foerster (1859–1951)
Žalmy
1. Hospodine, Bože, Otče můj!
2. Smiluj se nade mnou, ó, Bože

František Musil (1852–1908)
Sonata solemnis
1. Allegro

Petr Fiala (1943)
Zdrávas Maria
Píseň o svaté Ludmile
Píseň k sv. Anežce České
Umírat z lásky je mou touhou jedinou

František Musil (1852–1908)
Sonata solemnis
3. Fuga

Zdeněk Lukáš (1928–2007)
Přísloví
1. De Fructu Oris Sui
2. Quis potest dicere
3. Luxuriosa

Petr Eben (1929–2007)
Final | z Nedělní hudby

Jaroslav Mácha (1873–1963):
Modlitba za vlast k Pražskému Jezulátku

Vstupenky:

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Doporučujeme rezervaci emailem info@bachcollegium.cz nebo telefonicky 739 089 021.

Živý přenos koncertu: