3. koncert: Svatojánský varhanní cyklus - Jan Adamus, hoboj

Termín konání:

účinkují: Jan Adamus, Linda Sítková - varhany,

Svatojánský varhanní cyklus - 3. koncert,

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce, Vyšehradská, Praha 2,

Program:

v jednání