CANCELED! - Jan Jakub Ryba Festival - Spiritual concert (CZE)

Date:

3rd year of the festival, parish church of the Ascension of St. Crosses in the old Rožmitál | performers: Lucie Hilscherová - mezzo-soprano, Linda Sítková - organ, and others.

Concert canceled due to the COVID-19 pandemic.

Sekce Rybova duchovní hudba. Dramaturgický úvod Věra Hrdinková a Jaroslav Pelikán

Program:

Jaroslav Pelikán: Salve Regina

Jakub Jan Ryba: Jesu decus angelicum

Jan Campanus Vodňanský: Rorando coeli

Karel Blažej Kopřiva: Salve Regina

Jakub Jan Ryba: Rozličné nábožné zpěvy pro začátečníky ve zpěvu (výběr)
I. Chcemeť nuže vychvalovat (N 92)
II. Ptactvo slavně oslavuje (N 95)
III. Udatná mysl pravého křiesťana (N 97)

Antonín Dvořák: Biblické písně (výběr)
I. Oblak a mrákota jest vůkol něho
II. Skrýše má a pavéza má Ty jsi
III. Pozdvihuji očí svých k horám
IV. Zpívejte Hospodinu píseň novou

Bohuslav Martinů: Píseň nábožná

Jan Bernátek: čtyři písně na texty žalmů pro nižší hlas a varhany
I. Dobrořečiti budu Hospodinu
II. Bože můj, proč jsi mě opustil
III. Slyš, Bože
IV. Hlahol Bohu celá země 

Jan Novák: Gloria

František Gregor Emmert: Magnificat

Podrobnosti na stránkách festivalu