1. Concert: Prameni víry prýštící přes staletí

Date:

A series of concerts on the occasion of the 300th anniversary of the beatification of St. Jan Nepomucký,

Church of St. Jan Nepomucký on Skalka, Vyšehradská, Prague 2,

performers: Jan Verner - trumpet, Pavel Verner - cello, Linda Sítková - organ

Free live video on the Bach-Collegium Prague Youtube channel:
https://youtu.be/PU8p-yb0Qp8
Video invitation to the concert:
https://youtu.be/rz1UAgkxljc

Physical presence of spectators according to the current epidemiological situation - we will specify

Read more about the whole project...


Program

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767)
Koncert D dur | 1.věta - trubka, varhany

Johann Sebastin Bach (1685 - 1750)
Preludium a fuga C DurBWV 547 pro varhany

Antonio Vivaldi (1678 - 1741)
Domine Deus | z Gloria - RV 589, pro Trubku, violoncello a varhany

Johann Sebastin Bach (1685 - 1750)
Allemande | ze Suity D dur, pro violoncello

František Xaver Thuri (1939 - 2019)
Árie | z Kantáty ke Sv. Janu Nepomuckému, pro trubku, violoncello a varhany

Johann Sebastin Bach (1685 - 1750)
Trio „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ | BWV 664, pro varhany

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Laudate Dominum | pro trubku, violoncello a varhany

Max Bruch (1838 - 1920)
Kol Nidrei | pro violoncello a varhany

Maurice Duruflé (1902 - 1986)
Choral varié sur le theme du Veni creatorop.4, pro varhany

Max Bruch (1838 - 1920)
Ave Maria | pro violoncello a varhany

John Rutter (1945)
The Lord bless You and keep You | pro trubku, violoncello a varhany


motto koncertu:

Du heiliger Johannes Nepomuk, bereit, aus Gott zu leben. Als eine Quelle, die ins Weite strömt, hat Gott uns dich gegeben. Dein Name nennt uns dein Zuhaus. Dort sandte dich der Himmel aus.

Svatý Jene Nepomucký, byls připraven žít z Boha. Bůh nám tě dal jako pramen, z něhož se voda dodaleka rozlévá. Tvé jméno nám prozrazuje tvůj domov. Tam tě nebesa vyslala.

Winfried Pilz: Nepomuk Lied - 1. sloka