Koncert Duo Adamus - Sítková, Teplické varhanní léto

Termín konání:

Teplické varhanní léto - Kostel sv. Alžběty Uherské, Zeyerovo náměstí, Teplice | účinkují: Jan Adamus - hoboj, Linda Sítková - varhany

Program:

v jednání